Enesetunne logo
OtsiMenüüMenüü
Mis on teraapiafond?

Teraapiafond on meede, mis võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule. See tähendab, et patsient saab perearsti suunamisel pöörduda perearsti koostööpartnerist kliinilise psühholoogi konsultatsioonile või psühhoteraapiasse teraapiafondi rahastusel. Teenus on rahastatud vastavalt Haigekassa hinnakirjale, mis ei pruugi alati olla piisav, et katta kogu vastuvõtu tasu ning vastavalt eelnevale kokkuleppele võib olla vajalik ka omaosaluse maksmine.

Teraapiafondist ühele patsiendile määratav ravi maht ei ole piiratud, kuid iga perearsti teraapiafondi kogumahuks on kindel summa (vähemalt 3% tema nimistu pearahadest). Seetõttu ei saa teraapiafondist alati rahastada kõigi soovijate vaimse tervise abi. Paljudel perearstidel jääb siiski suur hulk teraapiafondi rahastusest igal aastal kasutamata, mis tähendab rahastuse tagastamist Haigekassale. Iga perearstinimistu teraapiafondi ressursside kasutust saab vaadata Haigekassa avalikust andmestikust.

Perearst suunab patsiendi kliinilise psühholoogi vastuvõtule suunamiskirjaga, milles peab olema:

  • märge, et patsient suunatakse teraapiafondi raames ning ravi maht, mida teraapiafondi raames rahastatakse;
  • spetsialisti nimetus (kliiniline psühholoog), kelle juurde suunatakse, ja teenuse nimetus, kuhu suunatakse (koos põhjendusega);
  • diagnoos, diagnoosi hüpotees või kaebuste ja probleemide loetelu;
  • patsiendi haiguslugu ja terviseseisundi andmed ning kasutatavad ravimid;
  • haigestumisega seotud uuringute vastused.

Teraapiafondi toel vaimse tervise abi saamiseks pöördu oma perearsti poole.

Loe teraapiafondist lähemalt Haigekassa kodulehelt.

Print Friendly, PDF & Email
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram