Enesetunne logo
OtsiMenüüMenüü

Vaimse tervise abi

Hädaabi
Vastamine:
ööpäevaringselt
112

Hädaabinumbrile helista, kui sinu või kellegi teise elu või tervis on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas. Kui kahtled, kas tegu on hädaolukorraga, ära kõhkle helistamast. Kõnele vastav päästekorraldaja on väljaõppinud professionaal, kes selgitab välja olukorra tõsiduse. Kui selgub, et kiirabi, päästjate või politsei abi ei ole vaja, annab päästekorraldaja edasised juhised või suunab kõne edasi.

Vaimse tervise tugiliin
Vastamine:
ööpäevaringselt
6604500

Kui sinu igapäevaelu ja toimetulek on häiritud, võid pöörduda veebilehe palunabi.ee vaimse tervise nõustajate poole, kes aitavad välja selgitada, kuidas murega kõige paremini edasi tegeleda. Abi võivad küsida kõik, kelle elus on pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust sellest kellegagi rääkida. Nõustajad kuulavad, annavad nõu ja suunavad vajadusel sobiva spetsialisti, näiteks psühholoogi, hingehoidja, pereterapeudi, psühhiaatri või perearsti nõustamisele. Nõustamisteenuseid korraldab Sotsiaalkindlustusamet koostöös Peaasi.ee tiimi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite Sektsiooni ja vabatahtlike tervishoiuspetsialistide andmebaasiga VAAB.

Loe lähemalt >

Lasteabi.ee
Vastamine:
ööpäevaringselt
116111
Veebinõustamine

Lasteabi on lastele ja täiskasvanutele nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus. Nii lapsed kui ka täiskasvanud võivad sattuda olukordadesse, kus isiklikust kogemusest lahenduse leidmiseks ei piisa. Lasteabi aitab telefoni- ja veebivestluse kaudu ning juhendab, kuidas mure lahendamisega edasi minna.

Veebinõustamine >

Ohvriabi kriisitelefon
Vastamine:
ööpäevaringselt
116006

Ohvriabi kriisitelefon annab kiiret abi neile, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäev läbi. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Ohvriabiteenust osutavad Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna töötajad. Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

Perearsti nõuandeliin
Vastamine:
ööpäevaringselt
1220

Perearsti nõuandetelefon on üleriigiline liin, kust saab professionaalset meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas. Telefonile vastavad kogemustega nõustajad – pereõed ja perearstid. Perearsti nõuandeliin pakub meditsiinilist nõu nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Hingehoiu telefon
Vastamine:
ööpäevaringselt
116 123

Helistajal on võimalus valida vestlus nõustaja või hingehoidjaga. Nõustaja poole pöördu, et vestelda igapäevamuredega toimetulekust. Spetsialist kuulab ära mure, pakub emotsionaalset tuge ja aitab välja selgitada, kuidas sellega kõige paremini edasi tegeleda. Helistada võivad kõik, kelle elus on pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust sellest rääkida.

Hingehoidja vali, kui tunned muret enda või lähedase haiguse pärast ning vajad seetõttu emotsionaalset tuge. Oodatud on ka kõik need kõned, kus inimesel on eksistentsiaalsed, spirituaalsed või religioossed küsimused või kui teemaks on lein või surija ja tema lähedaste toetamine.

Eluliin eestikeelne
Vastamine:
kell 19.00-07.00
655 8088

Eluliin on neile, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda. Eluliini abistamiskeskuse usaldustelefonil on tööl psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlikud.

Eluliin venekeelne
Vastamine:
kell 19.00–07.00
655 5688

Eluliin on neile, kes on emotsionaalse kriisi seisundis, depressioonis, tunnevad sügavat muret kaotuse ja leina tõttu, tunnevad üksindust, kannatavad vägivalla all, kogevad mitmesuguseid suhte- ja perekonnaprobleeme, sotsiaalseid raskusi või soovivad elust lahkuda. Eluliini abistamiskeskuse usaldustelefonil on tööl psühholoogilise erikoolituse läbinud vabatahtlikud.

Koolipsühholoogide nõuandeliin eestikeelne
Vastamine:
kell 16.00–20.00
1226

Nõuandeliinile on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Koolipsühholoogide nõuandeliin venekeelne
Vastamine:
kell 16.00–20.00
1227

Nõuandeliinile on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Peaasi.ee
Vastamine:

Veebinõustamine

Peaasjade keskus koondab enda alla kõik Peaasi.ee pakutavad nõustamisteenused: noorte nõustamine 16–26aastastele; kirjalik e-nõustamine; kanepitarvitajale programm VALIK; vaimse tervise kriisiabi. Peaasjade keskuse eesti- ja venekeelsele tasuta nõustamisele üle Eesti saab registreerida aja veebiregistratuuris.

Lahendus.net
Vastamine:

Veebinõustamine

Lahendus.net pakub tasuta ja anonüümset psühholoogilist nõustamist. E-nõustamine annab võimaluse rääkida murest, kui Sa ei tea täpselt, kuhu pöörduda või kui soovid jääda rääkides anonüümseks. Lahendus.net veebilehel pakuvad nõustamisteenust Tartu ja Tallinna Ülikooli vanemate kursuste psühholoogia eriala üliõpilased ning vilistlased. Lahendajate töö kulgeb professionaalsetest psühholoogidest juhendajate suunamise all.

Tarkvanem.ee
Vastamine:

Veebinõustamine

Tarkvanem.ee koondab infot, nõuandeid ja nippe igas vanuses laste vanematele. Kui sind vaevab mõni küsimus, millele sa pole vastust leidnud, siis on eksperdid valmis aitama.

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas
Vastamine:
ööpäevaringselt
617 2650

Valvetelefoni vahendusel ei pakuta konsultatsiooni. Valvetelefoni poole saab pöörduda erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi saamise eesmärgil.

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus
Vastamine:
ööpäevaringselt
731 8764

Valvetelefoni vahendusel ei pakuta konsultatsiooni. Valvetelefoni poole saab pöörduda erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi saamise eesmärgil.

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis
Vastamine:
ööpäevaringselt
435 4255

Valvetelefoni vahendusel ei pakuta konsultatsiooni. Valvetelefoni poole saab pöörduda erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi saamise eesmärgil.

Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus
Vastamine:
ööpäevaringselt
516 0379

Valvetelefoni vahendusel ei pakuta konsultatsiooni. Valvetelefoni poole saab pöörduda erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi saamise eesmärgil.

Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes
Vastamine:
ööpäevaringselt
331 1074

Valvetelefoni vahendusel ei pakuta konsultatsiooni. Valvetelefoni poole saab pöörduda erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi saamise eesmärgil.

Erakorralise meditsiini osakond Narvas
Vastamine:
ööpäevaringselt
357 1795

Valvetelefoni vahendusel ei pakuta konsultatsiooni. Valvetelefoni poole saab pöörduda erakorralise, vältimatu või vältimatu tahtest olenematu psühhiaatrilise abi saamise eesmärgil.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram