Enesetunne logo
OtsiMenüüMenüü
Sõltuvushäirete faktid
  • Geenid põhjustavad 40–60% sõltuvuse tekke riskist.
  • Mõned isiksuseomadused, näiteks kõrge impulsiivsus, agressiivsus ja elamustejanu, suurendavad riski sõltuvuse tekkeks.
  • Vaimse tervise häired, näiteks depressioon, ärevushäire, skisofreenia, aktiivsus- ja tähelepanuhäire või traumajärgne stressihäire, suurendavad sõltuvushäire kujunemise tõenäosust.
  • Perekondlikest teguritest suurendavad sõltuvushäire riski pereliikme sõltuvushäire, vanemliku toe puudumine või selle vähesus, sotsiaalne isoleeritus.
  • Sotsiokultuurilistest teguritest suurendavad sõltuvushäire riski ainete tarbimine eakaaslaste seas; ainete kättesaadavus ja ligipääsetavus; madal sotsiaal-majanduslik staatus või kogukonna vaesus; meedia mõju, näiteks alkoholi ja muude uimastitega kokkupuute sagedus ja esituse laad; kokkupuude füüsilise, seksuaalse või emotsionaalse väärkohtlemise või traumaga; vanus alkoholi ja muude uimastite esmakordsel kasutamisel.
  • Sõltuvushäire kujunemise kaitsefaktoriteks on toetavad peresuhted, positiivsed suhted eakaaslastega, tööhõive ja akadeemiline pädevus.
Print Friendly, PDF & Email
  1. Etiology: What Causes Addiction? The Recovery Research Institute. Kasutatud 17.12.2021, https://www.recoveryanswers.org/addiction-101/etiology-what-causes-addiction/.
  2. Recreational drugs and alcohol. Mind. Kasutatud 17.12.2021, https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/drugs-recreational-drugs-alcohol/for-friends-and-family/.
  3. Addictions. (2021). American Psychological Association. Kasutatud 17.12.2021, https://www.apa.org/topics/substance-use-abuse-addiction.
  4. Treatment target: Mixed Substance Abuse Dependence. Division 12 of the American Psychological Association. Kasutatud 17.12.2021, https://div12.org/diagnosis/mixed-substance-abuse-dependence/.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram