enesetunne.ee > sildid > mis on
---
enesetunne.ee > noor > mis on vaimne tervis?

Vaimne tervis on see, kuidas inimene mõtleb, tunneb ning ümbritseva maailmaga suhestub.  Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme – kuidas me eluga toime tuleme. See mõjutab meie toimetulekut stressiga, otsustusprotsesse ning suhteid teiste inimestega. Head vaimset tervist võib mõista kui heaolu.  See on taju, mõtlemine ja suhtlemine viisil, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis on vaimne tervis?

Maailma Terviseorganisatsioon defineerib vaimset tervist heaoluseisundina, milles inimene on võimeline realiseerima enda võimeid, saab hakkama igapäevaelu normaalse stressiga, suudab produktiivselt töötada ning on võimeline andma oma panuse ühiskonda.See on palju enamat kui haiguse puudumine. See on inimese võime adekvaatselt tajuda, mõista ja tõlgendada ümbritsevat keskkonda. See on suutlikus teiste inimestega kaasa mõelda ning vastavalt sellele […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > mis on vaimne tervis?

Vaimne tervis on see, kuidas inimene mõtleb, tunneb ning ümbritseva maailmaga suhestub. Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat keskkonda kogeme – kuidas me eluga toime tuleme. See mõjutab meie toimetulekut stressiga, otsustusprotsesse ning suhteid teiste inimestega. Head vaimset tervist võib mõista kui heaolu. See on taju, mõtlemine ja suhtlemine viisil, […]

---
enesetunne.ee > noor > kiusamine > küberkiusamine > mis on küberkiusamine?

Küberkiusamise all mõeldakse kiusamist elektroonilistes suhtlusvahendites. See on tahtlik tegevus ja korduv käitumine, mille teostamiseks kasutatakse arvuteid, telefone ja teisi elektroonilisi seadmeid.Kiusatav pilt, kommentaar või videoklipp on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega. Elektroonilised suhtlusvahendid võimaldavad väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.Üks suuremaid erinevusi küberkiusamise ja tavalise kiusamise vahel on see, et […]

---
enesetunne.ee > noor > kiusamine > mis on kiusamine?

Kiusamise all mõistetake sellist käitumist, kus üks või mitu inimest püüab kellelegi teisele haiget teha või teda halvasti tundma panna. See on soovimatu ja pahatahtlik käitumine, millele on iseloomulik ebavõrdne jõupositsioon ja korduvus (või korduvuse potentsiaal / tõenäosus). Seejuures ei tähenda ebavõrdne jõupositsioon üksnes füüsilist tugevust, vaid võib väljenduda ka muudel viisidel: näiteks populaarsuse, tarkuse, […]

---
enesetunne.ee > noor > enesetapumõtted > mis on enesetapumõtted?

Enesetapumõtete all mõistetakse mõtteid selle kohta, kuidas ennast ära tappa. Need mõtted võivad olla üsna põgusad ja mööduda kiiresti. Sel juhul ei ole tegemist haigusliku seisundi ega millegi ebatavalisega. Hinnanguliselt üks kolmandik inimestest on elu jooksul mõnikord mõelnud enesetapule, kuid tavaliselt need mõtted mööduvad niisama kiiresti kui need tulid.Enesetapumõtted võivad olla ka tugevad, püsivad, süveneda […]

---
enesetunne.ee > noor > tahtlik enesevigastamine > mis on tahtlik enesevigastamine

Tahtliku enesevigastamise all mõeldakse mistahes tegusid, mille eesmärk on iseenda vigastamine või valu tekitamine. See on üks õpitud probleemidega toimetulemise viisidest, mille taga on enamasti valusad tunded. Tahtliku enesevigastamise abil püütakse seeläbi tähelepanu oma tegelikelt probleemidelt kõrvale juhtida ja sel viisil valusaid emotsioone vaigistada.Peale enesevigastamist tuntakse end tavaliselt lühikest aega paremini. Kuid valusad emotsioonid tulevad […]

---
enesetunne.ee > noor > sõltuvushäire > mis on sõltuvushäire?

Uimastisõltuvuse korral on tegemist rühma eluaegsete haigustega, mida ravib vaid täielik karskus – ära lase sõltuvusel tekkida! Sõltuvushäire on kehaliste, käitumuslike ja tunnetuslike avaldumisvormide kogum, mille korral mingi aine (narkootikumid, tubakas, alkohol, ravimid) või tegevus (kasiinos käimine, internetis surfamine jm) muutub inimese elus asendamatuks või esmatähtsaks. Sõltuvushäire all kannataval inimesel on soov (tihti tugev ja […]

---
enesetunne.ee > noor > söömishäire > mis on söömishäired?

Söömishäirete all mõeldakse seisundeid, millele on iseloomulik ebaterve suhtumine sööki ja söömisesse. Söömishäire ei ole jõuluõhtul oma kõhu pilgeni täis söömine ega ka ühekordne katse dieedi või spordiga kaalust alla võtta. Häireks muutub söömiskäitumine siis, kui ebaterve suhtumine söömisesse hakkab kahjustama inimese füüsilist tervist või igapäevast toimetulekut (suhteid teistega, õpinguid, tööd). Söömishäirete puhul muutub söömine, […]

---
enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > mis on bipolaarne meeleoluhäire?

Bipolaarne meeleoluhäire on seisund, millele on iseloomulikud tugevad meeleolu kõikumised väga halva ja väga hea meeleolu vahel. See ei ole tavaline meeleolumuutus, mida kõik inimesed kogevad. Bipolaarse häire puhul vahelduvad alanenud meeleolu ja kõrgenenud meeleolu enamasti enamvähem reeglipäraselt ning kõikumised on nii suured, et need hakkavad segama tavapärast elu (toimetulek tööl / koolis, suhted teiste […]