Enesetunne logo
OtsiMenüüMenüü
Alkoholi tarvitamise häire faktid
 • Alkoholi kuritarvitamine on meeste seas levinum. Alkoholi kahjulik kasutamine põhjustab vastavalt 7,1% ja 2,2% meeste ja naiste ülemaailmsest haiguskoormusest. 
 • Alkohol on 15–49-aastaste inimeste seas enneaegse suremuse ja puude peamine riskitegur, mis moodustab 10% kõigist selle vanuserühma surmadest.
 • Alkohol mõjutab nii lühi- kui ka pikaajaliselt peaaegu kõiki organeid. Uuringud näitavad, et ohutut kogust ei ole – tervise kahjustumise risk kasvab iga tarbitud alkohoolse joogiga. 
 • Alkoholi tarvitamisest tingitud häired on depressiooni ja ärevushäirete kõrval levinuimad psüühikahäired. 
 •  2019. aastal tarbiti Eestis 8,7 liitrit absoluutalkoholi elaniku kohta.
 • Alkoholi kuritarvitamine kahjustab ka teisi inimesi. 
 • Alkoholi tarvitamine suurendab inimeste vahelise vägivalla, sealhulgas lähisuhtevägivalla, seksuaalse vägivalla, vanurite väärkohtlemise ja lastevastase vägivalla ohtu, sagedust ja raskust. 
 • 25% Eesti 13–15-aastastest lastest kasvab üles alkoholiprobleemidega perekonnas.
Print Friendly, PDF & Email
 1. Alcohol. WHO. Kasutatud 27.12.2021, https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1.
 2. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus (RJ-F/7.1-2015). Ravijuhend. Kasutatud 27.12.2021, https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/1/alkoholitarvitamise-hairega-patsiendi-kasitlus#eeeb834e.
 3. Kuidas vähendada? Alkoinfo. Kasutatud 27.12.2021, https://alkoinfo.ee/et/kuidas-vahendada/.
 4. Kaassõltuvus - mis see on? Kasutatud 29.12.2022, https://www.narko.ee/lahedased/kaassoltuvus-mis-see-on/.
 5. Treatment target: Alcohol. Division 12 of the American Psychological Association. Kasutatud 17.12.2021, https://div12.org/diagnosis/alcohol/.
 6. Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2019, TAI, EKI
 7. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 2018, TAI
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram