Enesetunne logo
OtsiMenüüMenüü
Nõuanded lähedasele
 • Räägi lähedasega ning peegelda talle, kuidas tema alkoholi tarvitamine sind mõjutab.
 • Paku tuge abi leidmisel, ole valmis osalema raviprotessis, aga pea meeles, et vastutus muutumise ees on inimesel endal.
 • Ole teadlik kaassõltuvusest! Kaassõltuvuse korral tunned vastutust lahendada sõltuvusprobleemidega lähedase muresid ja kahjustava käitumise tagajärgi, jättes iseenda ja teiste pereliikmete vajadused tähelepanuta. 
 • Kui alkoholi liigtarvitamisega kaasneb vägivaldne käitumine, lahku olukorrast. Tee endale turvaplaan, kuidas ennast ja oma lähedasi kaitsta.
 • Raviprotsess võib olla pikaajaline ning aeg-ajalt võib esineda tagasilööke. See on normaalne osa ravist. Ole lähedasele toeks ning aita tal oma ravi eesmärke täita.
 • Rohkem nõuandeid: https://alkoinfo.ee/et/lahedastele/kuidas-aidata-lahedast/ ja https://www.narko.ee/lahedased/kaassoltuvus-mis-see-on/.
Print Friendly, PDF & Email
 1. Alcohol. WHO. Kasutatud 27.12.2021, https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1.
 2. Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus (RJ-F/7.1-2015). Ravijuhend. Kasutatud 27.12.2021, https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/1/alkoholitarvitamise-hairega-patsiendi-kasitlus#eeeb834e.
 3. Kuidas vähendada? Alkoinfo. Kasutatud 27.12.2021, https://alkoinfo.ee/et/kuidas-vahendada/.
 4. Kaassõltuvus - mis see on? Kasutatud 29.12.2022, https://www.narko.ee/lahedased/kaassoltuvus-mis-see-on/.
 5. Treatment target: Alcohol. Division 12 of the American Psychological Association. Kasutatud 17.12.2021, https://div12.org/diagnosis/alcohol/.
 6. Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2019, TAI, EKI
 7. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC) 2018, TAI
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram