Enesetunne logo
OtsiMenüüMenüü
Mis on depressioon?

Depressioon on meeleoluhäire, mille keskseteks tunnusteks on alanenud meeleolu, huvi ja elurõõmu kadumine ning energia vähenemine. Sageli alaneb keskendumisvõime, esineb süü- ja väärtusetusetunnet, ärevust ning lootusetust tuleviku suhtes, mõnel juhul ka enesetapumõtteid ja -kavatsusi.

Alanevad eneseusaldus ja enesehinnang, püsiv eneses kahtlemine võib ka igapäevaelu otsuste langetamise keeruliseks teha.

Depressiooniga kaasneb käitumuslikke muutuseid söömisharjumustes, füüsilises aktiivsuses ja unehügieenis.

Peamine on soov eemale tõmbuda ning vältida suhtlemist ja suhteid, mis varem isegi rõõmu pakkusid. Iga tegevus näib suurt pingutust nõudvat.

Depressioon erineb lühiajalistest emotsionaalsetest reaktsioonidest igapäevaelu väljakutsetele. Depressiooni puhul tunneb inimene masendust nädalaid ja kuid ning isegi toredad elusündmused ei tekita positiivseid emotsioone ega too elurõõmu tagasi.

Depressioon põhjustab kannatusi ja toimeraskuseid igas eluvaldkonnas.

Print Friendly, PDF & Email
  1. Depression, How Psychotherapy and Other Treatment Can Help People Recover. (2010). American Psychological Association. Kasutatud 23.11.2021, https://www.apa.org/topics/depression/recover.
  2. Depression. Mind. Kasutatud 23.11.2021, https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/depression/about-depression/
  3. Treatment target: Depression. Division 12 of the American Psychological Association. Kasutatud 23.11.2021, https://div12.org/diagnosis/depression/.
  4. Patients and Families — Understanding the Guideline for Treatment of Depression. (2019). American Psychological Association. Kasutatud 23.11.2021, https://www.apa.org/depression-guideline/patients-families.
  5. Institute of Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange (GHDx). http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool?params=gbd-api-2019-permalink/d780dffbe8a381b25e1416884959e88b
  6. WHO. Kasutatud 23.11.2021 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram